Plåttakmålning

Det är kostsamt att byta plåttak och det är en av anledningarna till varför det är viktigt att måla taket.

Vi på MK Takvård & Service använder oss mestadels av en färg som heter Fonteroof. Det är en högkvalitativ tjockfilmsfärg som är elastisk vilket gör att den kan röra sig med underlaget. Tjockfilmsfärgen täcker även små spikhål och det medför en extra säkerhet på ditt befintliga plåttak.

Färgen vi använder oss av vid målning av plåttak kommer från Alcro och Tikkurila. Vi målar endast med färg av högsta kvalitet.